Tarih %45

  1. Osmanlı Öncesi Türk Devletleri Tarihi( Sayısal, sosyal, ekonomik ve kültürel gelişmeler)

  2. Osmanlı Tarihi ( XIII. Yüzyıldan XX. Yüzyıl başlarına kadar yaşanan siyasal, sosyal, ekonomik ve kültürel gelişmeler)

  3. Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi ( XX. Yüzyıl başından XX. Yüzyılın ortalarına kadar, Osmanlı Devleti’nin yıkılışından İkinci Dünya Savaşı’nın sonuna kadar Türkiye tarihinde yaşanan siyasal, sosyal, ekonomik ve kültürel gelişmeler)

  4. Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi ( XX. Yüzyılın başlangıcından günümüze kadar Dünyada ; İkinci Dünya Savaşı’ndan günümüze kadar Türkiye’de yaşanan siyasal, sosyal, ekonomik ve kültürel gelişmler)

 

Türkiye Coğrafyası %30

  1. Türkiye’nin fiziki özellikleri

  2. Türkiye’nin beşeri özellikleri

  3. Türkiye’nin ekonomik özellikleri

 

Temel Yurttaşlık Bilgisi  %15

  1. Hukuk başlangıcı

  2. Anayasa

  3. İdare

 

Türkiye ve Dünya ile İlgili Genel , Kültürel ve Güncel Sosyoekonomik Konular %10