Matematik

 • Temel kavramlar

 • Sayı Basamakları

 • Taban Aritmetiği

 • Bölme- Bölünebilme

 • Obeb- Okek

 • Rasyonel Sayılar

 • Sıralama- Eşitsizlik

 • Mutlak Değer

 • Üslü İfadeler

 • Köklü İfadeler

 • Çarpanlara Ayırma

 • Oran-Orantı

 • Denklem Çözme

 • Sayı Problemleri

 • Kesir Problemleri

 • Yaş Problemleri

 • İşçi- Havuz Problemleri

 • Hareket Problemleri

 • Yüzde Problemleri

 • Faiz- Karışım Problemleri

 • Kümeler

 • İşlem

 • Modüler Aritmetik

 • Permütasyon

 • Kombinasyon

 • Olasılık

 • Sayısal Yetenek

Geometri

 • Üçgenler

 • Dörtgenler

 • Çokgenler

 • Çemberler

 • Katı Cisimler

 • Analitik Geometri

 • Tablo ve Grafik Yorumlama

 

Türkçe

 • Sözcükte Anlam

 • Cümlede Anlam

 • Paragraf

 • Dil Bilgisi

 • Anlatım Bozuklukları

 • Ses Bilgisi

 • Yazım Kuralları

 • Noktalama İşaretleri

 • Sözsel Yetenek
   

SÖZSEL BÖLÜM: Sözel akıl yürütme (muhakeme) becerilerini, dil bilgisi ve yazım kurallarını ölçmeye yönelik sorulardan oluşacaktır.

SAYISAL BÖLÜM: Sayısal ve mantıksal akıl yürütme (muhakeme) becerilerini ölçmeye yönelik sorulardan oluşacaktır.